Møteledelse digitale gudstjenester

Retningslinjer for leiing av digitale møter 

 1. Kontakt med taler
  1. Ta kontakt i god tid, helst fleire veker før, minst ei veke før.
  2. Forklar at det skal vere digital møte og spør om det å tale på digitalt møte er noko talaren kan tenke seg.
   Spør om dei vil spele inn sjølv eller kome på Misjonshuset.
  3. Dersom taler tar opp selv, ta kontakt med teknikker Håvard 92 09 98 68 eller Joakim 94 28 90 70 på forhånd om hvordan de skal ta opp og oversende dette.
 2. Teknikk og sangansvarleg
  1. Ta kontakt med teknikar og sangansvarleg minst ei veke før og avtal når det skal vere opptak, og på kva måte.
  2. Vanleg opptaksdag er søndag eller mandag før.
 3. Gjenbruk
  1. Gjenbruk gjerne.
  2. Medlemar i forsamlinga treng ikkje spørjast
  3. Talar og andre eksterne må spørjast om gjenbruk
 4. Faste ledd i gudstenesta
  (ikkje nødvendigvis denne rekkefølgje)

  1. Truvedkjenning
  2. Bøn med fadervår
   Knyte det gjerne til eit personleg bibelord / vitnesbyrd
  3. Forkynning
  4. Song gjerne både allsang og solo/duett/gruppe
  5. Informasjon / andre innslag
  6. Kollekt
  7. Velsigninga