Administrasjon

På denne siden og underliggende sider i menyen «Administrasjon» finner du som pastor, leder og menighetsarbeider, nyttig informasjon om administrative oppgaver og kontaktinfo, som angår menigheten.

Foreløpig er disse siden kun på teststadie.