Søndagscafé

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Kveldsbibelskule

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Møte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Lys over land. Tale og misjonsinfo ved Herdis Heimdal. Kollekt. Song Torill Skare og Bjørg Stormark.

Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Ole Corneliussen.

Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Taleog anna program ved Asle Hetlebakke. Song og musikk ved Svein Børtveit. Bevertning. Kollekt til NhI.

Felles bibeltime, Danielsen

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug Kvernhusmyrane 37,Isdalstø

Bibeltime ved Ingvald Kårbø. Hva sier Bibelen-profeten Malaki.

Påskelunsj

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge