Gudsteneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37, Isdalstø

Tale ved Helge Magnus Vatnedalen. Nattverd, song, søndagsskule, bevertning, kollekt.