Felles bibeltime, Danielsen

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug Kvernhusmyrane 37,Isdalstø

Tale ved Halldis Pollen på Danielsen Ungdomsskule.

Felles bibeltime, Danielsen

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug Kvernhusmyrane 37,Isdalstø

Tale ved Sunniva på Danielsen Ungdomsskule.