Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

  Roald Evensen talar og fortel om livet som forkynnar. Song og musikk ved Svein Børtveit. Bevertning. Kollekt.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale og song ved John Hardang. Han fortel og om Bedehuskanalen. Bevertning. Kollekt.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Andakt ved Idar imonsen. Ingvild Sår koserer om toving av bilete. Julegraut. Kaffi og julekaker. Kollekt.