Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale. Song. Rømmegreaut, kaffi.  Kollekt

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale og skjemt ved Audun Hjellvik. Song. Kollekt til NhI. Bevertning.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Signe Grøvan. Song ved Bjørg Stormark og Torhild Stav Skare.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Song ved Frekhaug Musikklag. Tale og anna program ved Bjarne Norbustad. Enkel Bevertning. Kollekt.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Nils Gaute Jøssang. Song ved Svein Børtveit. Kollekt. Julegraut m.m.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Vi syng og lyttar til Trygve Bjerkrheim sine songar ved Harald Myklebust. Bevertning, kollekt.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Andakt og anna innslag ved Per Torgeir Nilsen, lege og tidlegare misjonær på Taiwan. Bevertning. Kollekt.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Taleog anna program ved Asle Hetlebakke. Song og musikk ved Svein Børtveit. Bevertning. Kollekt til NhI.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Songandakt ved Ole Abel Sveen. Bevertning. Kollekt. Haldis Reigstad les dikt.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Ingvald Kårbø har andakt og fortel om P7. Song og musikk ved Torill Stav Skare, Bjørg Stormark og Karl Magnus Valle. Rømmegraut. Kollekt.