Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Jan Ingve Bernssen.

Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Gudstjeneste m/nattverd

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Lars Bjarne Andås.

Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Kjetil Vatsøy.

Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Christian Skoge

Gudstjeneste m/nattverd

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Kristian Siljuholtet.

Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Odd Sverre Hove.

Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Vegard Hetlebakke.

Julegudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Vegard Hetlebakke.