Møte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

  Tale ved Reidun Skurtveit. Song. Kollekt til Nordhordland Indremisjon. Vel møtt!

Møteserie Betania Knarvik 14.-18. sept.

Betania Knarvik

Tale ved Steinar Harila.  Song og musikk. Kollekt til Stiftelsen "Hjelp til Russland" Bønnemøte kvar kveld før møtet kl. 18.30.  

Møte Israelsmisjonen

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale ved Knut Sørheim. Den Norske Israelsmisjon. Informasjon. Kollekt. Song.

Møte Samemisjonen

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale ved Vidar Mygland. Informasjon frå Samemisjonen sitt arbeid. Song. Kollekt.

Møte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale og sang ved Ole Cornelussen. Kollekt til Nordhordland Indremisjon.

Møte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale ved Christian Skoge NhI. Kollekt. Song.

Mongoliamøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Øystein Monstad og Henrik Kolden viser bilete og fortel frå Mongolia.

Møte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale og informasjon ved Lars Egil Fredriksen frå "Lys over land" Kollekt. Song.

Møte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale ved Odd Sverre Hove NhI. Kollekt. Song.

Møte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Hale ved Christian Skoge.  Song. Kollekt.