NLM vest samling

Salem Sigurds gate 6,Bergen

Program Fredag: 19:00: Kveldsmøte. Sosialt etter møtet Lørdag voksne: 10:00: Morgenmøte 11:50-12:40: Seminarbolk I 12:40: Felles lunsj 13:40-14:30: Seminarbolk II 15:00: Årsmøte 18:00: Middag 19:30: Kveldsmøte Lørdag barne- og ungd.konferansen: 10:00: Felles start på Morgenmøte 10:30: Gruppesamlinger, led og utlodning 12:40: Lunsj 13:40: Aktiviteter 18:00: Middag Søndag: 11:00: Regiongudstjeneste m/barnekirke Mer info: her PÅMELDING HER