Gudsteneste

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug Kvernhusmyrane 37,Isdalstø

Talar: Jostein Sæth frå Norea. Søndagsskule.

Gudsteneste

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug Kvernhusmyrane 37,Isdalstø

Talar: Haldis Pollen.  Søndagsskule. Enkel bevertning.

Møtehelg

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug Kvernhusmyrane 37,Isdalstø

Talar: Tormod Helland Søndagsskule

Gudsteneste

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug Kvernhusmyrane 37,Isdalstø

Talar: Kristian Siljuholtet. Søndagsskule

Gudsteneste

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug Kvernhusmyrane 37,Isdalstø

Talar: Odd Sverre Hove. Nattverd. Song. Søndagsskule. Enkel bevertning. Kollekt til Nordhordland Indremisjon.

Misjonsgudsteneste

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug Kvernhusmyrane 37,Isdalstø

Talar: Einar og Lillian-Rose Eriksen Søndagsskule

Gudsteneste

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug Kvernhusmyrane 37,Isdalstø

Tale ved Sverre Hovda.  Kollekt NLM. Song. Søndagsskule. Koronaregler.

Gudsteneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Ta le ved Olav Andre Soltveit frå NhI. Søndagsskule. Song og musikk Åshild B. Lande Kollekt.

Gudsteneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale ved Kjersti Gangstø NLM. Nattverd. Søndagsskule. Song / musikk Marianne og Ingrid. Kollekt. Enkel bevertning.

Gudsteneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale ved Odd Sverre Hove. Søndagsskule. Song. Kollekt til NhI. Enkel bevertning.