Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Vegard Hetlebakke. Søndagsskule.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Ingvald Kårbø har andakt og fortel om P7. Song og musikk ved Torill Stav Skare, Bjørg Stormark og Karl Magnus Valle. Rømmegraut. Kollekt.

Møte NhI

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Asle Hetlebakke. Song av Hatikva. Kollekt.

Nattverdmøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Andakt ved Ole Blindheim

Møte NhI

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Odd Sverre Hove. Song Leiv og Ingunn. Kollekt NhI.

Bibel og bønnemøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Vi går gjennom teksen for komande søndag. Bønn.