Nattverdmøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Andakt ved Ole Blindheim

Møte NhI AVLYST

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Odd Sverre Hove. Song Leiv og Ingunn. Kollekt NhI.

Bibel og bønnemøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Vi går gjennom teksen for komande søndag. Bønn.

Bibel og bønnemøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Vi går gjennom teksen for komande søndag. Bønn.

Sommermøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Sommermøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Sommermøte

Frekhaug Indremisjon Holtermandsvegen 2,Frekhaug,Norge