Fellesmøte Danielsen Ungdomsskule

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug Kvernhusmyrane 37,Isdalstø

Bibeltime ved Thomas Hammer. Tema: Hva sier bibelen om ord som skaper?

Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Sidsel Haaland

Nattverdmøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Dugnad

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Vi møtest til ulikt vedlikehald av Misjonshuset. Lunsj.

Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale av Asle Hetlebakke.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale og skjemt ved Audun Hjellvik. Song. Kollekt til NhI. Bevertning.

Møte Betania Knarvik

Betania Knarvik

Møter ved Steinar Harila 20.sept. - 24. sept. Kvar kveld kl. 19.00. Ulike songkrefter. " Hasrilastiftelsen håp". "Tidl. Hjelp til Russland". Bibel og bønnemøtet i Knarvik Misjonshus går ut.

Konsert ved Solveig Leithaug

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Konsert ved Solveig Leithaug. Apell ved Solveig Hosøy. Kvelds.

Gudsteneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Helge Magnus Vatnedalen. Nattverd, song, søndagsskule, bevertning, kollekt.