Møte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Møte med Den Norske Israelsmisjon. Tale og informasjon ved Kristoffer Eknes. Song Kollekt til Israelsmisjonen.

Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Christian Skoge

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Song ved Frekhaug Musikklag. Tale og anna program ved Bjarne Norbustad. Enkel Bevertning. Kollekt.

Medlemsmøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Andakt ved Reidun Skurtveit.

Ungdomsmøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Gudstjeneste m/nattverd

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Kristian Siljuholtet.

Adventsfest/ syng julen inn

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Andakt ved Astrid Aarhus Byrknes. Innslag ved søndagskuleborna. Song. Lunsj.

Nattverdmøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Ole Blindheim.

Gudstjeneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC,Norge

Tale ved Odd Sverre Hove.