Møte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale og informasjon ved Lars Egil Fredriksen frå "Lys over land" Kollekt. Song.

Gudsteneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale: Kristian Siljuholtet

Bibel og bønnemøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Me går gjennom teksten for komande søndag. Bønn.

Søndagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Ein sosial samankomst med ord for dagen og noko enkelt å bite i…og kaffe – sjølvsagt!

Møte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale ved Odd Sverre Hove NhI. Kollekt. Song.

Adventsfest / Storsamling

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale: Karina Andersen Lunsj. Kollekt. Song.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale ved Halldis Pollen. Song ved Halldis Pollen og Solbjørg Åsebø. Anne Marie Åsebø deltek. Innslag med barn frå Knarvik barnehage. Musikk Frelsesarmeen. Risengrynsgraut m.m. Kollekt.

Bibel og bønnemøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Me går gjennom teksten for komande søndag. Bønn.

Gudsteneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale: Ingebjørg Martinussen

Julegudsteneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC