Gudsteneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale ved Reidun Skurtveit.

Møte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale ved Håkon Garvo.

Gudsteneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale ved hemmeleg kyrkje*.

Føremiddagstreff

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale og anna program ved Karl Johan Halleraker. Song. Bevertning. Kollekt.

Nattverdmøte

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Andakt ved Ole Blindheim

Gudsteneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale ved Kenneth Foss.

Storsamling

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC

Tale ved Margareth Engås.

Gudsteneste

Knarvik Misjonshus Kvernhusmyrane 37,Isdalstø,SC