Nettmøte og digital kirkekaffe

Vi kan ikke være sammen slik som vi er hver søndag i Knarvik Misjonhus. Men vi kan likevel møtes sammen, hver for oss!

Derfor inviterer vi noen ganger til nettmøte / digital gudstjeneste, med påfølgende digital kirkekaffe med spill og prat og samtalerom på Zoom.
Du kommer til den digitale gudstjenesten ved å skrive http://live.knarvikmisjonshus.no eller klikke direkte på menyvalget «NETTMØTE»
Lenken til den digitale kirkekaffen vil du få mot slutten av nettmøtene/gudtsjenestene som har dette. Den digitale kirkekaffen bruker nettmøteprogrammet Zoom.

Du som ikke har prøvd Zoom tidligere, kan du laste ned en kort brukerveiledning som viser hva du må gjøre etter å ha klikket på lenken.

Velkommen!