Om oss

Forsamlingen Knarvik Misjonshus står tilsluttet Indremisjonsforbundet (ImF) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og er dermed forpliktet på Bibelen, den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og har dette som sin basis.

Forsamlingens formål er å utbre Guds rike lokalt, i Norge samt NLMs misjonsvirksomhet internasjonalt. Forsamlingen vil forkynne Guds ord og forvalte sakramentene, og vil lære opp barn, unge og voksne til liv og tjeneste i Guds rike.

 

Bli medlem?

Medlemskap kan søkes av den som bekjenner seg til den kristne tro og er døpt, og som vil arbeide ut fra den læremessige basis og de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i §2 og 3 i vedtektene. Les utfyllende om medlemskap i §4 i vedtekten som du finner her.

Søk om medlemskap