Strategi

Det siste året (2022/23) har Knarvik Misjonshus opplevd betydelig vekst i medlemstall og styret har sett et behov for å sette retning for videre arbeid i samarbeid med medlemmene.

Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill gjennom medlemsmøter våren 2023.

Klikk her for å laste ned «Strategidokument 2023-2025»