Søndagsskolen

Søndagsskolen er en samling for barn hvor det foregår trosopplæring, først og fremst gjennom formidling av bibelfortellinger. Søndagsskole arrangeres ofte i forbindelse med våre gudstjenester. Barna deltar vanligvis i første del av gudstjenesten for så å gå til søndagsskolen.

Foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Som i annen fritidsaktivitet for barn så er foreldrene selvfølgelig svært viktige. Vi har et ønske om å nå alle barn fra 3-14 år og da sier det seg selv at vi må ha foreldrene med på laget.

Mange døper fortsatt barna sine og lover da å oppdra dem i den kristne tro. Den offentlige skolen har ikke lenger ansvar for dette. Derfor har kirka og de frivillige organisasjonene selv tatt ansvar for at barna skal få kjenne den kristne tro.

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å invitere barna med på søndagsskolen. Våre ledere ønsker bare å gi «Det største til de minste» på den aller beste måten!

Et alternativ til å møtes fysisk på søndagsskolen kan være NLM sin digitale søndagsskole. Den finner du her: https://nlm.no/sondagsskole

Velkommen til søndagsskolen!