Sosial søndag

Velkommen til misjonshuset på sosial søndag. Dette er for alle aldre og vi ønsker å ha fokus på å bli kjent og å finne på noe kjekt sammen.
Det som kjennetegner hver sosial søndag er at vi møtes på misjonshuset kl. 11.00.
Vi finner på alt fra brettspill til bingo og turer ut i det fri, og vil alltid ha en liten andaktsbit.