Stab

Misjonshuset har mange frivillige som bidrar i ulike deler av arbeidet. Her har du noen av dem.