Tjenestegrupper

Knarvik Misjonshus drives av medlemmene og de som går fast i menigheten. Vi er avhengige av frivillige for å få hjulene til å gå rundt. Menigheten er derfor organisert i det vi kaller tjenestegrupper, der hver gruppe har sine faste oppgaver og ansvarsområder.